آموزش

IEC-439-1 تابلوها
IEC-529 درجه حفاظت
IEC-947-2 كليدهاي اتوماتيك
IEC-947-3-408 كليدهاي گردان – قابل قطع
IEC-292 فيوز
IEC-947-4 كنتاكتور
IEC-337 سيگنال
IEC-185 ترانس جريان
IEC-51 لوازم اندازه گيري

استاندارد ساخت تابلو و تجهيزات

 

 

 

 

 

 

 

ساختمان تابلوها

تابلوها از نوع فيكس بوده و مشخصات عمومي آن بشرح زير ميباشد : –

بدنه تابلوها

بدنه سلولها از ورق روغني به ضخامت 5/1 – 2 — 5/2 ميليمتر ساخته مي شود.

– ضخامت ورق متناسب با مدل و مورد مصرف با توجه به تحمل بار الكتريکی _ مكانيكي محاسبه و انتخاب مي گردد . بطوری كه هر تابلو قادر به تحمل نوسانات مكانيكي ناشي از بروز حد اكثر جريان اتصال كوتاه مربوطه می باشد.

– اسكلت اصلي تابلوها از پروفيلهاي مشبك ساخته شده و در نتيجه انجام تغييرات بعدي به سهولت امكان پذير خواهد بود .

– در ساخت سلولها از قطعات پيش ساخته با دقت بالا استفاده مي گردد و اتصال قطعات به يكديگر بوسيله پيچ و مهره مي باشد

– درقسمت فوقاني هر تابلو براي هر ( Transport Unit ) دو قلاب حمل جهت جابجائي پيش بيني مي گردد.

– به دليل پيچ و مهره اي بودن تابلوها_ اتصالات جوش به حد اقل ممكن كاهش مي يابد قطعات Deformation دراين حالت علاوه بر پيشگيري از ايجاد پيچيدگي بدنه به هنگام جوشكاري امكان تعويض قطعات در صورت نياز ( اسيب ديدن تابلو – لزوم انجام تغييرات …. ) فراهم مي گردد.

– در اين حالت چون بر خلاف اتصالات جوش_ قطعات قبل از مونتاژ و بطور جداگانه رنگ آميزي مي گردند _ امكان رنگ آميزي كامل كليه زوايا و محل هاي اتصال وجود دارد و اين مورد از جمله مزاياي اين طرح مي باشد .

– كليه قطعات فلزي كوچك و پيچ و مهره هاي استفاده شده در تابلو از نوع گالوانیزه مي باشد و جنس آنها متناسب با مورد استفاده _ تعیین مي گردد كليه سلولهاي ايستاده داراي درب باز شو با قفل از قسمت جلو و عقب مي باشند ( Area Access To Connections )- د رتابلو دسترس از پشت

در تابلوها دسترسي از جلو تابلو داراي درب باز شو از قسمت جلو تابلو مي باشد . –

– هر سلول براي خود بصورت واحد مستقلي بوده و سلولها توسط پيچ و مهره قابل مونتاژ در كنار يكديگر مي باشند .

براي هر تابلو محلي جهت قرار دادن نقشه ( جيب نقشه ) پيش بيني مي گردد .

 

شمش كشي و ارتباطات كابلي

شمش هاي استفاده شده در تابلو از نوع مس الكتروليتي با قابليت هدايت بالا مي باشند .-

محل اتصال شمش ها قبل از ارتباط تميز و سپس با گريس مناسب پوشيده خواهد شد-

– مقطع شمش ها با توجه به جرياني كه از شمش عبور مي نمايد و همچنين با در نظر گرفتن در جه حرارت محيط و افزايش درجه حرارت مجاز از روي جداول مربوطه بر اساس مقطعشينه رنگ نشده طبق دستور العمل استاندارد ا نتخاب مي گردند .

كليه شينه ها با كد رنگي RYB يا كد L1 , L2 , L3 شخص مي گردند.

مقطع شمشش نول حد اقل نصف فاز انتخاب مي گردد –

– بدنه هر سلول مستقلا داراي مدل مناسب براي ارت شدن بدنه خواهد بود .

– درب ها و كليه قطعات فلزي بدون برق توسط سيم افشان به سيستم ارت بدنه متصل مي گردند .

– هر تابلو مجهز به شینه سراسری ارت می باشد که مقطع آن بر اساس اطلاعات دریافتی محاسبه می گردد.

– ارتباطات مدارهاي كنترل تماما توسط سيم افشان كه داخل كانال پلاستيكي تعبيه مي گردد_ انجام خواهد شد و سيم ها داراي سر سيم مناسب مي باشند .

 

نصب تجهيزات

طراحي تابلو شامل مدل قرار گرفتن تجهيزات و ابعاد باسبار توسط كارشناسان اين شركت طبق استانداردهاي بين المللي صورت مي گيرد .

– قسمتهاي مختلف تابلو( مدل نصب لوازم اندازه گيري و كنترل- محل نصب تجهيزات اصلي از قبيل كليدهاي اتوماتيك و مدل ارتباط كابلهاي ورودي و خروجي) از يكد يگر توسط در لولائي قفل شو به نحوي جدا مي گردد كه در صورت نياز به كار روي يك قسمت با ساير قسمت ها تماسي وجود نداشته باشد.

رنگ آميزي تابلوها

كليه تابلوها قبل از رنگ آميزي چربي گيري مي گردند . روش چربی سازی DIP دوران می باشد. روش چربي گيري به صورت غوطه و ر 5 تا 10 درصد حجم وان بوده و درجه حرارت ترکیب نیزبین 57 تا 95 درجه سانتی گراد می شود.

– پس از چربي گيري به منظور تقويت _چسبندگي فلز و جلو گيري از زنگ زدگي قطعات مورد استفاده فسفاته خواهند شد قشرمحافظتي كه بدين شكل ايجاد خواهد شد _از زنگ زدگي قطعات تا مرحله پاشيدن رنگ جلوگيري بعمل مي آورد . عمل فسفاته نمودن قطعات نيز بصورت DIP مي باشد .

– پس از چربي گيري و فسفاته نمودن سطوح رنگ آميزيي قطعات با استفاده از رنگ كوره اي انجام مي شود . بنحوي كه ابتدا يك دست رنگ آستري به ضخامت 30 تا 35 ميكرون و سپس يك دست رنگ رويه به ضخامت 30 تا 35 ميكرون سطح كليه قطعات را پوشش می دهد .

ابعاد تابلوها

الف : تابلوهاي ايستاده

– ابعاد استاندارد سلولهاي ايستاده ساخت اين شركت بشرح زير می باشد .

عرض سلولها                                          90-80-60 سانتیمتر

عمق سلولها                                            80-60  سانتیمتر

ارتفاع سلولها                                          210   سانتیمتر

در صورت نياز از نيم سلولهائي با عرض هاي 30 تا 40 سانتي متر استفاده خواهد شد

ب : تابلوهاي ديواري

 

 نحوه ورود وخروج

ورودي و خروجي كابل در تابلو بصورت زير پيش بيني مي گردد . –

ورودي كابل – از پائين خروجي كابل – از پائين

 

نحوه دسترسي به اتصالات

– نحوه دسترسي به تجهيزات داخل تابلوها با اطلاعات مندرج در نقشه ها پيش بيني گرديده است

درجه حفاظت

– تابلوها به صورت Indo و با درجه خفاظت IP – 21 براي تابلوهاي ايستاده و IP – 41 براي تابلوهاي ديواري پيش بيني گرديده است در مواردي كه كارفرما درجه خفاظت خاصي را مشخص نموده باشد اين درجه خفاظت ملاك عمل قرار خواهد گرفت و تابلوها با مشخصات مورد نياز ساخته خواهند شد .

تبصره :

موارد اشاره شده در بندهاي 5و6و7 مشخصات عمومي اين شركت براي تابلوها مي باشند. در صورتي كه مشخصات ديگري از قبيل اتصال از طريق با داكت . ورودي و خروجي از بالا . تابلوهاي Front Access محدوديت هائي در مدل نصب وجود داشته باشد به منظور هماهنگي و بر آورده نمودن نيازهاي كارفرما ضروري است كه اطلاعات لازم در اختيار اين شركت قرار گيرد .

نقشه هاي اجرائي

قبل از شروع به ساخت تابلوها ضمن هماهنگي با كارفرما نقشه هاي جانمائي كلي تابلو و نقشه هاي كنترل و فرمان تهيه و جهت بر رسي و تاييد در اختيار كارفرما قرار خواهد گرفت .

 

تست بازبيني

– علاوه بر كنترل هائي كه در هر مرحله از ساخت تابلو در حين آهنگري رنگ آميزي و مونتاژ …….. بر روي تابلوها صورت مي گيرد آزمايشات روتين طبق استاندارد IEC – 439 -1 پس از ساخت تابلوها با حضور نماينده فني کارفرما به شرح زير انجام خواهد گرفت .

الف – بازرسي نحوه مونتاژ تابلو شامل آزمايش هاي مكانيكي بررسي قفل ها واينترلاكها – عدم بروز هرگونه لرزش و ارتعاش در اثر ضربه نام گذاري هادي ها و شماره گذاري ترمينالها آزمايش عملكرد سوئيچ هاي ايمني از قبيل ميكروسوئيچ ها و……

ب – بازرسي سيم كشي و تست عملكرد الكتريكي مدار فرمان و كنترل بررسي عملكرد سيگنال ها و رله ها ….

ج – آزمايشات دي الكتريك ( تست عايقي ) براي مدارات فرمان و تست بين هاديها و بدنه .

د – آزمايش پيوستگي اتصال زمين

 

نقشه و مدارك فني

– مدارك زير قبل از ساخت و يا به هنگام تحويل تابلوها به همراه هر تابلو تحويل خريدار مي گردد .

نقشه هاي As built ابعادي و نماي ظاهري تابلو

نقشه هاي As built مدارات فرمان و كنترل

 

گواهي تست نهائي تابلو

  شركت سرو ولتاژ شرکت الکترونیک سرو ولتاژ فعالیت خود را از از سال 1370 آغاز نموده است.

  آدرس:

  بروجن، ناحیه صنعتی - کوچه 72 - پلاک 92 - ساختمان 1

  شماره تماس:

  03834221234

  ایمیل:

  info@sarv-voltage.com

  سبد خرید