تابلو برق فشار متوسط

سرو ولتاژ، دانش جهانی تولید ایرانی
about-sarv-voltage

ساخت و تولید تابلو برق در انواع مختلف

شرکت سرو ولتاژ بجز تولید انواع سینی کابل و نردبان کابل در مدل ها و اندازه های مختلف، بیشترین نیروی خود را برای ساخت و تولید تابلو برق در انواع مختلف صرف کرده است. انواع ساخت و تولید تابلو برق به شرح زیر می باشد:
1- تابلو برق های فشار ضعیف
2- تابلو برق های فشار متوسط