بروجن، شهرک صنعتی خادم القرآنی، شرکت سرو ولتاژ

چارت سازمانی

چارت سازمانی شرکت سرو ولتاژ

اعضای هیئت مدیره شرکت سرو ولتاژ

users-vector-icon-png_260862
غلامعلی آئین مهر
مدیر عامل
users-vector-icon-png_260862
علی بهرامی
رئیس هیئت مدیره