بروجن، شهرک صنعتی خادم القرآنی، شرکت سرو ولتاژ

تابلوهای نیروگاه خورشیدی صنایع سیمان شهرکرد

سرو ولتاژ، دانش جهانی تولید ایرانی

پروژه تابلوهای نیروگاه خورشیدی 1.5 مگاوات صنایع سیمان شهرکرد

  • تهیه، نصب و راه اندازی تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط (MV,LV,DC ) و پست کیوسک فشرده نیروگاه خورشیدی 1.5 مگاوات کارخانه صنایع سیمان شهرکرد

کارفرما : شرکت سیمان شهرکرد

مشاور : شرکت نورسان انرژی

ثبت یک دیدگاه