بروجن، شهرک صنعتی خادم القرآنی، شرکت سرو ولتاژ

پروژه ایستگاه پمپاژ آب ملی راه اهواز

سرو ولتاژ، دانش جهانی تولید ایرانی
  • تهیه و ساخت تابلو فشار ضعیف 11 سلوله شامل: 3 دستگاه درایو 400 کیلووات به همراه 4 فیدر ورودی 2000 آمپر
  • کارفرما : سازمان آب و برق استان خوزستان
  • مشاور : شرکت مهندسین مشاور تهران بوستن