بروجن، شهرک صنعتی خادم القرآنی، شرکت سرو ولتاژ

پروژه تصفیه خانه آب پالایشگاه گاز بید بلند

سرو ولتاژ، دانش جهانی تولید ایرانی
پروژه تصفیه خانه آب پالایشگاه گاز بید بلند ( پروژه EPC )
  • تهیه، ساخت، نصب و راه اندازی تابلوی فشار ضعیف 22 سلوله شامل 2 دستگاه درایو 315 کیلووات و 6 دستگاه سافت استارتر 315 کیلووات و 6 عدد فیدر 2500 و 1600 آمپر و تابلوی فشار متوسط 33 کیلوولت 5 سلوله

کارفرما : سازمان آب و برق خوزستان

مشاور : شرکت مهندسین مشاور تهران بوستن

پروژه مخزن آبگیر پالایشگاه گاز بید بلند
  • تهیه، ساخت، نصب و راه اندازی تابلوی فشار ضعیف 9 سلوله شامل 5 دستگاه سافت استارتر 90 کیلووات

کارفرما : پالایشگاه گاز بید بلند

مشاور : مهندسین مشاور تهران بوستن