تابلو برق‌های طرح سیواکن (SIVACON 8PT)

سرو ولتاژ، دانش جهانی تولید ایرانی

تابلوهای فشار ضعیف کشویی مدل SIVACON برای صنایع گوناگون تا 7400 آمپر طراحی می گردد.