نردبان کابل

سرو ولتاژ، دانش جهانی تولید ایرانی
Cable-ladder0021

نردبان کابل و یک عبور معتبر

که فارغ از حجم پروژه بهتر است همواره مراقب کابل های انتقالی باشید. به خصوص اگر این کابل ها فشار متوسط و یا فشار قوی باشد. از این رو مسلما به لوازم کمکی مانند نردبان کابل و سینی کابل احتیاج خواهید داشت.

about-sarv-voltage

ساخت و تولید تابلو برق در انواع مختلف

شرکت سرو ولتاژ بجز تولید انواع سینی کابل و نردبان کابل در مدل ها و اندازه های مختلف، بیشترین نیروی خود را برای ساخت و تولید تابلو برق در انواع مختلف صرف کرده است. انواع ساخت و تولید تابلو برق به شرح زیر می باشد:
1- تابلو برق های فشار ضعیف
2- تابلو برق های فشار متوسط